LT 

Asta Visockaitė

PhD student

astaviso@gmail.com

Research interests:

– ethnic minorities;
– parties and party systems;
– political participation,-electoral behavior;
– youth policy;
– migration.

Education:

1987-1995 – Political Science, Lomonosov Moscow State University (Russia)

Publications:

Monograph

Raišienė, Agota Giedrė; Aleksandravičius, Povilas; Gudžinskienė, Vida; Prakapas, Romas; Jurčiukonytė, Agnė; Tvaronavičienė, Agnė; Balkevičius, Artūras; Visockaitė, Asta; Visockaitė, Audra; Mačys, Gediminas; Navaitis, Gediminas; Labutis, Gintaras; Žibėnienė, Gintautė; Mačernytė Panomariovienė, Ingrida; Čižikienė, Janina; Bieliauskaitė, Jolanta; Dudaitė, Jolita; Sadauskas, Justinas; Martinsone, Kristine; Andrijauskaitė, Laura; Dromantienė, Leta; Kurapkaitienė, Neringa; Merfeldaitė, Odeta; Vanagas, Ramūnas; Urbonaitė, Rima; Augutavičius, Rimvydas; Indrašienė, Valdonė; Barkauskaitė Lukšienė, Živilė. Outlines of social innovations in Lithuania. Kocani: European Scientific Institute, 2013. P. 209-223. ISBN: 9786084642138.

Study

Kazėnas, Gediminas; Jakubauskas, Adas; Gaižauskaitė, Inga; Kacevičius, Romualdas; Visockaitė, Asta. Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje identiteto tyrimas: mokslo studija / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014. 577 p. ISBN: 9789955196747.

Visockaitė, Asta. Politologijos mokymo dalyko metodinė priemonė / Asta Visockaitė; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012. 55 p. ISBN: 9789955194415.

 Articles

Visockaitė, Asta; Urmanavičienė, Audronė. Youth employment trends and prospects in the European Union: a comparative analysis // Society, integration, education: proceedings of the international sientific conference, May 2223, 2015 / Rezekne higher education institution. Faculty of education and design, [edited by Velta Lubkina, Svetlana Usca]. Rezekne: Rêzeknes Augstskola. 2015. Vol. III, p. 444-454. ISSN: 2256-0629.

Visockaitė, Asta. Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje politinis dalyvavimas = Political participation of the polish national minority in Lithuania // Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society: journal of social research. Kaunas; Vilnius: Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus. 2015, nr. 6(1), p. 71-89. ISSN: 2029-4573. [DOAJ; SocINDEX with Full Text].

Bieliauskienė, Rita; Visockaitė, Asta. Entrepreneurship education of a holistically comprehended personality as an assumption influencing life quality // European scientific journal. Kočani: European Scientific Institute. 2014, Vol. 10, no. 16, p. 153-170. ISSN: 18577881. [Aerospace & High Technology Database; Academic OneFile; IndexCopernicus.

Visockaitė, Asta. Проблемы нелегальной миграции в Литве // Социально – гуманитарные науки в ХХI веке: мировоззренческие основы общероссийской идеологии: сборник статей и тезисов докладов международной научно-практической конференции: 2006, Липецк. Липецк: Липецкий государственный технический университет, 2006, p. 105-111.

Visockaitė, Asta. The peculiarities of political participation of the Polish minority in Lithuania // AVADA 2015: Drivers for progress in the global society: abstracts’ book, 18-19 June, 2015, Vilnius-Net / Academic Association of Management and Administration, Mykolas Romeris University, University of Latvia. Vilnius: Academic Association of Management and Administration, 2015. P. 64-65. ISBN: 9786099546858.

Visockaitė, Asta. Political participation of the Polish minority living in Lithuania // SOCIN 2014: international interdisciplinary conference on social innovations “Social Innovations: theoretical and practical insights 2014”: conference abstracts: October 23-24, 2014 / Mykolas Romeris University. Vilnius: Mykolas Romeris University, 2014. P. 102-103. ISBN: 9789955196839.

Visockaitė, Asta; Urbonaitė, Rima. Lietuvos jaunimo pilietiškumo aspektų raiškos tendencijos: pilietino (ne)aktyvumo dimensija // SOCIN 2013: international interdisciplinary conference on social innovations “Social innovations : theoretical and practical insights”: conference abstracts / Mykolas Romeris University. Vilnius: Mykolas Romeris University, 2013. P. 158-159. ISBN: 9789955195887.

Visockaitė, Asta. Youth employment in the European Union: a comparative analysis // SOCIN 2015: international interdisciplinary conference on social innovations “Social Innovations: theoretical and practical insights 2015”: September 24-25, 2015: abstract book / Mykolas Romeris University. Vilnius: Mykolas Romeris University, 2015, p. 16-17.

Visockaitė, Asta. Lietuvos partinės sistemos dinamika ir naujų partijų iškilimas rinkėjų vertybinių nuostatų kaitos kontekste // Kas yra Europa? Europos tapatumo klausimai tarpdisciplininėje perspektyvoje: konferencija: 2012 m. gegužės 25 d. / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012, p. 1.