LT 

Dr. Andrius Marcinkevičius

Chief researcher

andrius@ces.lt

Research interests:
- Ethnic structure of society;
- Social and cultural aspects of ethnic minorities’ history;
- Historical aspects of Russians’ identity.

Education:
29 December 2005 – Doctoral degree in Humanities, History (H05) (dissertation The Orthodox Church in Lithuania, 1918–1940) at Vilnius University.
1999-2001 MA in history at Vilnius University.
1995-1999 BA in history at Vilnius University.

 Qualification courses:
2011-2012 postdoctoral fellowship at Lithuanian Social Research Center. Project “Postdoctoral Fellowship Implementation in Lithuania” managed by Research Council of Lithuania.
Qualification acquired in foreign scientific centres:
April 2011 – University of Latvia (Riga, Latvia);
September – October 2011 – N.N. Miklukho-Maklai Institute of Ethnology and Anthropology of Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation);
March 2012 – Tallinn University (Tallinn, Estonia).

Publications:
Monographs
Kasatkina N., Marcinkevičius A. 2009. Rusai Lietuvos Respublikos visuomenėje 1918-1940 m. Istorinės retrospektyvos konstravimas. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, 359 p. ISBN 978-9955-790-83-9.
Marcinkevičius A., Kaubrys S.
2003. Lietuvos Stačiatikių Bažnyčia 1918-1939 m. Vilnius: Vaga,  278 p. ISBN 5-415-01686-4.

Articles

Marcinkevičius A. 2015. Rusų švietimo organizavimas Kauno mieste XX a. 3-4 dešimtmečiuose.// Kauno istorijos metraštis. T. 15. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas; Vilnius: Versus Aureus leidykla. P. 149-166. ISSN 1822-2617 (spausdintas), ISSN 2335-8734 (internete).
Marcinkevičius A., Petrušauskaitė V. 2013. Pratarmė. Etninių grupių Pietryčių Lietuvoje tyrimai: istorija ir dabartis.//Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum. P. 7-12. ISSN 1822-1041.
Frėjutė-Rakauskienė M., Marcinkevičius A., Šliavaitė K., Šutinienė I. 2013. Etniškumo ir identiteto tyrimų kryptys socialiniuose moksluose ir jų taikymas tiriant Pietryčių Lietuvos etninius procesus.//Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum. P. 13-48. ISSN 1822-1041.
Marcinkevičius A. 2012 Etninių grupių konstravimas Sovietų Sąjungos gyventojų surašymuose: rusų vaizdinio Lietuvoje aspektai.// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum,  p. 51-70.  ISSN 1822-1041.
Марцинкявичюс A. 2011. Социальная адаптация русских в межвоенной Литве (1918–1940).// Диаспоры. Москва. 2011. № 1. С. 121-152. ISSN  1810-228X.
Marcinkevičius A.
2011. Pratarmė. Etninių mažumų  tapatumas Baltijos šalyse: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių iššūkių. //Etniškumo studijos 2011/1-2/Ethnicity Studies.  Lietuvos socialinių tyrimų centras/Eugrimas,  p. 7-13. ISSN 1822-1041.
Kasatkina N., Marcinkevičius A.
2008. Russians in Lithuania According to the 1897 and 1923 Censuses: Comparative Analysis//Etniškumo studijos 2008/1-2/ Ethnicity Studies. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 20-63. ISSN 1822-1041.
Марцинкявичюс A.
2007. Некоторые аспекты социальной ситуации русского меньшинства в Литовской Республике  (1918-1940).//Etniškumo studijos 2007/2: Baltijos jūros regiono rusai: mažuma ir valstybė. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 212-242. ISSN 1822-1041.
Marcinkevičius A. 
2006. Rusų mažumos visuomeninė padėtis Lietuvoje 1918-1940 m.: socialiniai aspektai.//Filosofija. Sociologija. Mokslų akademijos leidykla. Nr. 4, p. 20-28. ISSN 0235-7186.
Marcinkevičius A.
2005. Vilniaus Šv. Kotrynos stačiatikių parapija 1925–1936 m.: opozicijos Varšuvos bažnytinei vadovybei židinys.//Lietuvos istorijos studijos. Vilnius universitetas, Nr. 14, p. 60–71. ISSN 1392-0448.
Marcinkevičius A.
2003. Kauno stačiatikių draugijos 1918–1940 m.//Lietuvos istorijos studijos. Vilniaus universitetas,  Nr. 11,  p. 34-46. ISSN 1392-0448.
Marcinkevičius A.
2003. Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios raidos 1918–1939 m. apžvalga//Lietuvių Katalikų mokslo akademijos metraštis. Lietuvos Katalikų mokslo akademija, t. 23, p. 407–412. ISSN 1392-0502.

Other publications:
Marcinkevičius, A. 2009.  Organizing Education of Russians in Lithuania 1918–1940: Challenges of Identity and Integration.// Ethnicity. Daugavpils university. 2009/1, p. 61–90. ISSN 1691-5844.