LT 

Dr. Giedrė Blažytė

 

Dr. Giedrė Blažytė

Research fellow

giedre@ces.lt

Curriculum vitae

Research interests:

  • contemporary migration processes;
  • family migration;
  • migration and gender;
  • integration of beneficiaries of international protection;
  • public attitudes towards migrants;
  • trafficking in human beings.

Education:
2012–2016 – PhD degree in Sociology

Lithuanian Social Research Centre (Vilnius, Lithuania)

2008-2010 – Masters‘ degree in Sociology (graduated with honours)

The  Joint Master‘s Programme in Comparative Social Policy and Welfare

Mykolas Romeris University (Vilnius, Lithuania)  in cooperation with the
University of Tampere (Finland) and Johannes Kepler University (Linz, Austria)

Publications:

Blažytė, G. 2015. Etniškumas kaip socialinis kapitalas (Ethnicity as a social capital in the context of migration) // Socialinių mokslų studijos/ Societal Studies, 2015 7(2), p. 394-410.

Blažytė, G. 2015. Visuomenės nuostatos imigracijos atžvilgiu ir jų atsiradimo prielaidos (Public attitudes towards immigration and their preconditions) // Etniškumo studijos/ 2015/1.Lietuvos socialinių tyrimų centras, Vaibra 2015, p. 107-134. ISSN 1822-1041.

Blažytė, G. 2014. Migracijos procesų kaita ir imigracijos tendencijos šeimos susijungimo pagrindu Lietuvoje 2004-2013 m. laikotarpiu  (Changes in migration processes in Lithuania from 2004 to 2013) // OIKOS. Lietuvių migracijos ir diasporos studijos 2014 Nr.1 (17), Vytauto Didžiojo Universitetas, p. 7-22, ISSN 1822-5152.

 Blažytė, G. 2014. Imigracija šeimos susijungimo pagrindu Lietuvoje (Immigration on the grounds of family reunification to Lithuania) // Tiltas į ateitį, p. 75-79 ,ISSN 1822-7260, Nr. 1 (8).

Kanopienė, V., Blažytė, G. 2011. Victims of human trafficking (re-)integration into the labour market in the context of the EU Member States.//Socialinis darbas: mokslo darbai 9(2), Mykolo Romerio Universitetas, p. 6-14. ISSN 1648-4789.

 Blažytė, G. 2008. Galios santykiai tarp medikų ir prekybos žmonėmis aukų. Socialinio darbuotojo vaidmuo (Power relations among physicians and victims of human trafficking. A role of social worker) //Socialinio darbas. Patirtis ir metodai 2(2), Vytauto Didžiojo Universitetas, p.11-30. ISSN 2029-0470.